Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljensko učenje in karierno orientacijo
Login
SL
Domov
print

 

Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno, bodisi neformalno ter naključno ali priložnostno učenje. Karierni center Univerze na Primorskem, skupaj z ostalimi članicami univerze ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnost pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov.

Pri ponudbi vseživljenjskega učenja Karierni center sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.

Karierni center UP trenutno v sklopu VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (v nadaljevanju VŽU) organizira: