Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljensko učenje in karierno orientacijo
Login
SL
Domov

Zakaj izbrati UP?

print

Univerza na Primorskem (UP) deluje na stičišču sredozemskega in srednjeevropskega sveta: v Kopru, Izoli in Portorožu - obmorskih mestih, kjer se bogata kulturna in zgodovinska dediščina prepletata z večjezičnostjo in večkulturnostjo.

Študij na Univerzi je organiziran na šestih fakultetah:

  • Fakulteta za humanistične študije
  • Fakulteta za management
  • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
  • Pedagoška fakulteta
  • Fakulteta za turistične študije - Turistica
  • Fakulteta za vede o zdravju

Navedene fakultete ponujajo kakovosten, raznolik in po vsebini privlačen študij z naslednjih področij: humanistike, družbenih, poslovnih in upravnih ved, ved o živi naravi, matematike in statistike, računalništva, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, pedagoških ved ter izobraževanja učiteljev, turizma in zdravstva.

V času študija na Univerzi na Primorskem je mogoče doživeti tudi izkušnjo izmenjave z namenom študija in prakse v tujini, si s pomočjo kariernih svetovanj pripraviti svoj kompetenčni portfolio ter se udejstvovati številnih obštudijskih dejavnosti.

Pridruži se in postani UP! - Prelistajte našo novo brošuro "Postani UP!"