Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljensko učenje in karierno orientacijo
Login
SL
Domov

KARIERNO IN PODJETNIŠKO POSLOVNO OKOLJE

print

Univerza na Primorskem se s tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanj, ki jih ponuja, in z neposrednimi koristniki njenih kompetenc integrira v okolje in v njem uspešno udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Znanje za trg, ki ga UP neposredno ponuja gospodarstvu, podjetjem, javnim zavodom in drugim neposrednim koristnikom znanja, je kakovostna nadgradnja temeljnega raziskovanja in osnova učinkovitejšega izkoristka splošnega intelektualnega potenciala družbe in primerjalnih prednosti prostora, v katerem deluje.

UP se je znala prilagoditi in se dejavno vključiti v okolje, ki postaja vse bolj odprto za eksperimentiranje in inovacije. S svojimi aktivnostmi neprestano išče nove vzgibe za sodelovanje in delovanje v podjetniških procesih in širi kulturo o zamislih, ki iščejo trg in spodbude trajnostnega razvoja.

Da bi izkoristili široko paleto možnosti, oblik in načinov intenzivne prisotnosti univerze in njenega umeščanja v okolje ter partnersko povezovanje z vsemi uporabniki znanj, je UP ustanovila posamezna jedra in strukture. Glede na to, da so podobne prakse že prisotne v sodobnem mednarodnem univerzitetnem prostoru, ne moremo biti v vseh primerih inovativni, vsekakor pa si želimo biti učinkoviti.

Vzpostavljeni institucionalni mehanizmi povezovanja Univerze na Primorskem: