Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljensko učenje in karierno orientacijo
Login
SL
Domov

1. KORAK: SPOZNAJ SEBE

print

Postavitev kariernih ciljev od posameznika zahteva dve vrsti informacij:

  • védenje o sebi na eni strani in
  • védenje o kariernih možnostih na drugi. 

Oboje je pomembno zato, da vemo, kakšna delovna mesta oziroma okolja so za nas ustrezna, kje bomo zadovoljni in kje bomo lahko dosegali dobre delovne rezultate. Proces samospoznavanja lahko zajema različne aktivnosti - razmišljanje o sebipisanje dnevnika, zbiranje povratnih informacij s strani ljudi, ki nas dobro poznajo, izpolnjevanje različnih vprašalnikov (psiholoških, osebnostnih, kariernih, interesnih ipd.) in pisanje podatkov o sebi v obliki različnih vaj.

Sebe spoznavamo preko spoznavanja lastnih interesov in motivov, osebnostnih lastnosti, vrednot ter veščin oz kompetenc: 

1. Veščine oziroma kompetence: kaj znam, zmorem, v čem sem dober?

Delimo jih na poklicne, strokovne oziroma specifične (npr. Specifično poznavanje nekega računalniškega programa) ter na splošne oziroma prenosljive veščine (npr. komunikativnost). Zbiramo jih vedno in povsod, tekom šolanja, preko hobijev, športa, prakse, prostovoljnega dela ipd.

2. Osebnostne lastnosti: kakšna oseba sem, kakšne lastnosti so prisotne pri meni?

Osebnostne lastnosti so relativno stalne značilnosti posameznika. Same po sebi niso dobre ali slabe. Ne glede na to, ali smo družabni ali bolj samotarski, oboje je lahko kdaj prednost ali slabost, odvisno od delovnega mesta (zamislimo si npr. prodajalca od vrat do vrat in pa na drugi strani prevajalca, ki je več ur na dan sam za računalnikom). Poznamo različne samoocenjevalne pshološke osebnostne vprašalnike, s pomočjo katerih lažje sistematično ugotavljamo kakšne so naše osebnostne lastnosti.

3. Interesi in motivacija: kaj me veseli, zanima, v čem uživam?

Interesi so različni, poznamo njihove različne delitve in poimenovanja ter različne vprašalnike, ki ugotavljajo izraženost interesov. Enega najbolj znanih je izdelal ameriški psiholog John Holland (t.i. Hollandov test http://esvetovanje.ess.gov.si/KajMeZanima/KateriJeVasInteresniTip ).

4. Vrednote: kaj mi je v življenju pomembno, kaj me usmerja?

Vrednote so pojmi, ki so nam najpomembnejše in do katerih gojimo močna čustva – pri delu in v življenju nasploh. Vrednote se oblikujejo tekom življenja glede na naše izkušnje, okolje, v katerem odraščamo, naša čustva in tudi glede na naše bližnje.
V okviru kariere poznamo tako imenovane delovne vrednote. Nekaterim je pomembna varnost zaposlitve, jasna struktura in urejen delovnik. Drugi dajejo prednost neodvisnosti in raznolikosti dela. Tudi glede denarja smo ljudje različni. Vsi ga potrebujemo za dostojno življenje, a če govorimo o izbiri delovnih mest, so mnogi pripravljeni delati za manj denarja, ker jim je pomembneje nekaj drugega, na primer pomagati ljudem ali imeti več prostega časa. Zavedanje o tem, kaj nam je pri delu pomembno, nam daje možnost dobrega načrtovanja svoje karierne poti. Neizpolnitev naših največjih vrednot pri delu bo namreč povzročala naše nezadovoljstvo.

Življenjsko poslanstvo

Spoznanje našega življenjskega poslanstva je pomemben osebni uvid v procesu samospoznavanja. Življenjsko poslanstvo presega okvire našega vsakdanjega življenja, poklica ali naše kariere. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste »poklicanost« - dati naš prispevek svetu, ga izboljšati v določenem pogledu. Življenjsko poslanstvo je torej nekaj, kar prežema naše celotno življenje. Pomaga nam pri sprejemanju odločitev povezanih s študijem in poklicem, ki ga bomo opravljali, katere prostovoljne dejavnosti bomo izbrali, kakšne medsebojne odnose bomo gojili in kako bomo smiselno preživljali svoj prosti čas. Življenjsko poslanstvo je neločljivo povezano z življenjskim slogom, ki ga bomo kot posamezniki živeli v družbi.