Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljensko učenje in karierno orientacijo
Login
SL
Domov

Pravni vidiki zaposlovanja

print

Med veljavne pravne vire, ki urejajo področje individualnega delovnega prava štejemo:

 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki se uporablja za vsa:
  • Delvna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji in pri njih zaposlenih delavcih.
  • Delvna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena na območju Republike Slovenije.
  • Vse zapslene, tudi javne uslužbence, med delodajalce pa šteje pravne in fizične osebe, državne organe, lokalne skupnosti.
  • Delavce, ki jih tuji deldajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu.
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
 • Področne zakone, ki urejajo specifiko delovnih razmerij v posameznih dejavnostih.
 • Kolektivne pogodbe.
 • Splošne akte delodajalca.
 • Pogodbe o zaposlitvi.

Temeljni elementi delovnega razmerja, ki so pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi so:

 • Prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca.
 • Osebno opravljanje dela.
 • Plačilo za delo.
 • Delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Če omenjeni pogoji niso prisotni, se lahko sklepajo pogodbe na podlagi civilnega prava (podjemne pogobe). V primeru, ko nekdo opravlja delo, kot da bi bil zaposlen, čeprav nima pogodbe o zaposlitvi se domneva, da med delavcem in delodajalcem obstaja delovno razmerje z vsemi pravicami in obveznostmi obeh.